Sjöassistans

Sjöassistans

Sjöassistans

Var som helst. När som helst. Vi kommer.

Sjöassistans har ca 550 assistansbåtar och ett samarbete med närmare 150 välrenommerade marinor och varv. Om oturen är framme kan vi snabbt skicka ut en assistansskeppare för bogsering eller felavhjälpning på plats. Många problem kan vi även lösa per telefon eller VHF genom support från en specialist inom vårt omfattande nätverk. Det kan exempelvis vara en båtmekaniker på ett varv eller en motorerfaren skeppare.

Alla dagar, dygnet runt, året om.

(Vid fara för liv ska du alltid ringa 112 eller sända nödanrop på VHF, kanal  16.)


 

Kontaktinformation:

Upptäck Sjöassistans täckning av Sveriges kuster och sjöar här

Lyssna på Sjöassistans radioreklam här