Transportstyrelsen

Ökända grund ska upp till ytan i sommar

På flera håll i de svenska skärgårdarna finns det grund som är särskilt välbesökta. Många av dem är välkända av båtfolk och närboende. För att ytterligare öka sjösäkerheten, arrangerar Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Stockholmradio i sommar en tävling kopplad till den pågående kampanjen Ökända grund.

Tävlingen pågår under tiden 1 juni-30 september, men det är möjligt att rapportera iakttagelser under hela året.

– Alla som har lokalkännedom inom ett visst område i skärgården vet att det finns grund som är särskilt välbesökta. För att kunna göra något åt detta behöver vi mer information om vilka grund det rör sig om, säger Niklas Hammarkvist som är nautisk redaktör på Sjöfartsverket.

Vinnarna utsedda i Ökända grund

Hela 140 bidrag kom in, varav 30 stycken som leder till nya uppgifter i sjökorten. Kampanjen Ökända grund, som pågått under hela året och utgjort en tävling under båtsäsongen juni-september, har bidragit till att öka säkerheten till sjöss. Tävlingen är avgjord och vinnarna presenterades på Allt för Sjön den 1 mars.

Ökända grund, ett samarbeta mellan Transportstyrelsen, Stockholmradio och Sjöfartsverket, har under hela året 2012 tagit emot rapporter om ökända grund från allmänheten i syfte att öka sjösäkerheten och göra dessa grund mindre välbesökta.

Ökända grund ska lokaliseras

I sommar gör Transportstyrelsen, Stockholmradio och Sjöfartsverket i samarbete med flera andra myndigheter och organisationer en gemensam satsning för att lokalisera de grund som många fritidsbåtar går på.

Allmänheten, sjöräddare, bärgare och försäkringsbolag tas till hjälp för att peka ut grunden. Informationen ska användas för att göra förändringar som minskar risken för grundstötning.

Byråkrati hindrar livräddande lag

I år skulle Transportstyrelsen ha kommit med en föreskrift om att flytvästar ska finnas i alla båtar. Men beslutet dröjer – till synes på grund av byråkrati. ”Under tiden dör folk som flugor”, säger Mats Rosander från Transportstyrelsen.

Enligt flera företrädare inom de verksamheter som sysslar med sjösäkerhet skulle ett förslag om krav på flytvästar i fritidsbåtar ha kommit i år. Utredning och beredning har pågått under flera års tid, men nu skrinlagts på obestämd tid.

Ny strategi för färre döda och skadade i båtlivet

Hur kan antalet döda och allvarligt skadade inom fritidsbåtlivet minskas? Det var huvudfrågan när Transportstyrelsen, samt ett antal myndigheter och organisationer – däribland Sjöassistans och Stockholmradio – träffades i mars för att på uppdrag av regeringen ta fram en ny strategi för förebyggande säkerhetsarbete.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en strategi för hur antalet döda och allvarligt skadade i fritidsbåtlivet ska minska fram till 2020. Under arbetet sker samråd med Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt andra berörda organisationer och intressenter.