segling för funktionshindrade

Segling tillgänglig för alla

altDen ideella stiftelsen Handicat bedriver sedan 2007 seglingsverksamhet för personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn-, hörsel- eller utvecklingsstörning). Handicat är ett samprojekt mellan SCTS (Swedish Catamaran and Trimaran Sailors), IFAH (Idrottsföreningen för alla handikappade) och Fryshuset.

Handicat vill ge personer med funktionsnedsättning möjligheten att uppleva friheten genom att segla. Styrelsen består av personer med egen seglingserfarenhet och funktionshindrade och har ekonomiskt stöd från Arvsfonden samt andra fonder och företag.