kustbevakningen

Sjölagen gäller för vattenskoter

För den som ska ut på vattenskoter i sommar kan det vara svårt att veta vilka lagar och regler som gäller. Det finns en vattenskoterförordning, men på grund av det oklara rättsläget tillämpas den just nu varken av Kustbevakningen eller av sjöpolisen. I stället är det sjölagen som gäller för vattenskoter – på samma sätt som för övrig sjötrafik.

– Vattenskoterförordningen gäller, men kan inte tillämpas. Därför tillämpar vi sjölagen, till exempel när det handlar om störande körning och vårdslöshet i trafik, säger Fredrik Josefson, förundersökningsledare och gruppchef på Sjöpolisenheten i Stockholms län.

Ny strategi för färre döda och skadade i båtlivet

Hur kan antalet döda och allvarligt skadade inom fritidsbåtlivet minskas? Det var huvudfrågan när Transportstyrelsen, samt ett antal myndigheter och organisationer – däribland Sjöassistans och Stockholmradio – träffades i mars för att på uppdrag av regeringen ta fram en ny strategi för förebyggande säkerhetsarbete.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en strategi för hur antalet döda och allvarligt skadade i fritidsbåtlivet ska minska fram till 2020. Under arbetet sker samråd med Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt andra berörda organisationer och intressenter.

242 personer rapporterade för sjöfylleri

Hittills under året har 242 personer rapporterats misstänkta för sjöfylleri eller grovt sjöfylleri. Det visar Kustbevakningens sammanställning för sommarsäsongen 2010.

Fram till och med den 31 augusti har Kustbevakningen genomfört cirka 2162 rutinmässiga alkoholutandningsprov i hela landet. Utöver rutinmässiga sållningsprov har även 589 kontroller gjorts enligt de gamla reglerna exempelvis vid fartkontroller och lanternekontroller då förarens uppträdande fått Kustbevakningen att misstänka sjöfylleri. Totalt har 294 båtförare varit tillräckligt onyktra för att gå vidare för bevisprovtagning. I norra regionen har 50 personer rapporterats för misstänkt sjöfylleri, i östra 138, i södra 21 och i västra regionen har 33 personer rapporterats.

Fler sjöfyllerister efter lagändring

Kustbevakningen har hittills i år rapporterat 159 personer misstänkta för sjöfylleri eller grovt sjöfylleri. Detta är 130 fler än vid motsvarande tid i fjol. Ändringen i sjöfyllerilagstiftningen i kombination med det vackra vädret ligger bakom den stora ökningen.

Fram till och med den 20 juli har Kustbevakningen genomfört cirka 1150 rutinmässiga alkoholutandningsprov i hela landet. Utöver detta har även 430 kontroller gjorts vid exempelvis fartkontroller och lanternekontroller då båtförarens uppträdande fått Kustbevakningen att misstänka sjöfylleri. Totalt har 178 båtförare varit tillräckligt onyktra för att gå vidare för bevisprovtagning. I norra regionen har 32 personer rapporterats för misstänkt sjöfylleri, i östra 93, i södra 15 och i västra regionen har 19 personer rapporterats. Totalt under hela 2009 rapporterades 60 personer för sjöfylleri. 30 av dessa hade rapporterats fram till den siste juli.