Så ska fler kvinnor ta över rodret

Så ska fler kvinnor ta över rodret

Sjöassistans nya utbildning ska öka jämställdheten på sjön. Förra året tog 10 600 personer förarbevis för båt. Av dessa var bara ca 2 600 kvinnor. Det ska Sjöassistans ändra på och erbjuder nu en ny utbildning enbart för kvinnor.

- Kan vi få fler att ta båtkörkort (förarintyg) ökar säkerheten ombord. Därför vill vi att fler kvinnor tar förarintyg, säger Kenth Bill, marknadschef på Sjöassistans. Women Only förarintyg heter den nya utbildningen som är indelad i två steg. Det första steget sker i hemmet framför din dator och i egen takt. Steg två genomförs gemensamt under två dagar under Sjöassistans ledning i endera Nacka Strand eller Långedrag utanför Göteborg.

I utbildningen, som startar i april, ingår teori, sjösäkerhet och båtpraktik. Deltagarna får bl a känna på att manövrera en båt, använda VHF, navigation mm. Hela utbildningen avslutas med ett formellt examensprov för förarintyg.

- Vi har redan fått in anmälningar vilket visar att intresset är stort. Förutom ökad säkerhet ombord innebär det fler med nautisk kompetens vilket gör att man kan navigera i nya vatten och upptäcka okända ställen i skärgården, säger Kenth Bill.

Siffrorna på hur många Förarintyg som totalt utfärdats har tagits fram av Nämnden För Båtlivsutbildningen (NFB).

- Samhället i stort är allt mer jämställt, men inte sjölivet. Det är något som vi vill ändra på, säger Kenth Bill.

För ytterligare information kontakta:
Jens Johansson vd Sjöassistans, tel 08-601 79 51, jens.johansson@stockholmradio.se Kenth Bill, marknadschef Sjöassistans, tel 08-601 79 50, kenth.bill@stockholmradio.se

Sjöassistans är länken mellan samhällets räddningstjänst och det som fritidsbåtägaren själv klarar. Syftet är att erbjuda fritidsbåtar trygghet ombord och service på sjön med hjälp av den senaste tekniken, rörliga assistansbåtar, välutbildad personal och snart ett sekels erfarenhet av båtliv och skärgård. I Nordiska farvatten är Sjöassistans aldrig längre bort än ett enkelt samtal på VHF eller telefon. Dygnet runt, året runt. Sjöassistans och Stockholmradio ingår i Viamaregruppen.

Mer info på www.sjoassistans.se