Iskall segling över Kattegatt

Iskall segling över Kattegatt

Sjösportskolans Winter Race 2010 genomfördes under förra veckan i riktigt ruggiga förhållanden. Denna gång blev det en ovanligt blåsig och isig seglats mellan Göteborg och Köpenhamn.

Detta är seglingen för den som inte tycker att segling har någon säsong och som vill uppleva havets olika skepnader. Skärgården och kusten är ju minst lika vacker vintertid även om det ställer ännu högre krav på utrustning och kompetens. Äventyrsseglingarna med Celeste blir mer och mer populära och har varit fullbokadeunder 2010. Nästa vintersegling är planerad till 23-27 november 2011 och bokningen är öppen.

Under onsdagen 24 november kastade man loss från Långedrag med 12 man i besättningen uppdelade på fem vaktlag. På grund av kylan (0 till minus 6) var tiden på vakt endast en timme och tiden av vakt (upptining) fyra timmar. Med en nordostlig vind med vindstyrka 15-20 knop höll man bra fart ner mot Öresund. Ytvattnet låg runt noll grader och i medvinden hoppades man på minimal nedisning.

Under torsdag förmiddag närmade man sig Öresund i stadig nordostlig vind som avtagit till ca 10 knop. Det råder sedan tidvis kraftigt snöfall, dålig sikt och en starkt motström på 2-3 knop mellan Helsingborg och Helsingör. När Öresunds smalaste bit passerats avtar motströmmen och man gör åter god fart över grund. När kvällen kommer anlöper man Köpenhamn och förtöjer i Nyhavn.

Fredagen spenderades i ett vintrigt Köpenhamn tryggt i hamn och när lördagen kom påbörjade man återresan mot Göteborg. Fortfarande starka nordostliga vindar, minusgrader, kraftigt snöfall och relativt kraftig sjö. För att få en så behaglig seglats som möjligt och för att ligga rätt i trafikzonen väljer man att gå nära den svenska kusten. Vid Ven avtar snöandet och sikten ökar. Motvinden är dock fortfarande stark och varierar mellan 20-32 knop. För att reducera sjögången fortsätter man att gå så nära land som möjligt.
 

01:00 på söndagsnatten, efter 15 timmars segling från Köpenhamn angör man hemmahamnen Långedrag. Ett kyligt Kattegatt har satt sina spår men allt har gått bra och besättningen är mer än nöjd med de senaste dagarnas upplevelser.

 

 


För att läsa mer om vinterseglingarna med Celeste eller för att boka, klicka här.
Besök seglingens blogg, här.