Drömfabriken

Drömfabriken

I Nimbus mönsteranläggning i Mariestad kan fler, bättre, större och smartare toppbåtar byggas.

I båttillverkning är det en vanlig önskan med långa serier, bra arbetsmiljö, god stämning och en utvecklad känsla för hantverkskvalitet. Att uppnå dessa viktiga förutsättningar har dock varit lättare sagt än gjort tidigare. Efterfrågan har styrt seriernas storlek och livslängd, investeringsvilja och regler har bestämt den inre och den yttre miljön, stämningen på golvet har avgjorts av arbetsförhållandena och kvaliteten har påverkats av kunnandet och yrkesstoltheten.

Men sedan hösten 2008, finns om inte alla, så i alla fall många goda föresatser uppfyllda. I Mariestad har Nimbus byggt en drömbåtfabrik. Denna etikett gäller för både de som bygger båtarna och de som ska se till att de blir byggda, det vill säga företagsledningen.

– Vårt mål var att bygga den miljövänligaste båtfabriken någonsin, säger Erik T Larsson, högsta produktionschef för Nimbus Boats. Detta mål nådde vi genom att med god marginal klara alla myndighetskrav. Mariestadskommuns miljöstrategi fram till januari 2008 gav oss tillstånd för 250 ton polyester, 15 ton aceton och 9 ton styren. Men med hjälp av injiceringstekniken, är styrenavgången blygsam idag ( 5 %) jämfört med den gamla metoden med öppna formar och handuppläggning.

Dessutom har vi installerat en reningsanläggning, en katalysator, för de ångor som trots allt avgår när vi gelcoaterar skrov och tillverkar däck. Den sammanlagda miljöeffekten är så god, att vi har diplomerats av kommunen.

– Miljödiplomet är en utmärkelse som vi är synnerligen stolta över, säger kvalitets- och miljöansvariga Ingegerd Irebäck. Den visar att vår strävan är rätt.

 

Attraktiv miljö

Extra roligt är att vår miljövänliga tillverkning gör Nimbus Produktion till en attraktiv arbetsplats. Vi märker det på att vi får jobbansökningar varje dag och att många unga vill arbeta hos oss.

Miljödiplomet må gälla den inre och yttre miljön på fabriken, det vill säga arbetsförhållandena och miljögränsvärden. Men Nimbus Produktion i Mariestad nöjde sig inte med detta inför utbyggnaden av fabriken, utan samrådde med de kringboende. Önskan var och är, att ha goda relationer med grannarna, i detta fall villor, bostadshus, en skola, ett daghem och ett äldreboende på 200 – 500 meters avstånd.

Även om ingen klagade på lukt, ens på 1970-talet, när ett par tusen båtar byggdes i fabriken och med sprutpolyester, ville Nimbus vara säkra på att störa minsta möjliga. Därför sparades skogen kring fabriken, grannarna ser inte fabriken, samtidigt som träden renar luften och dämpar ljud.

Erik T Larsson tar oss med på en tur utanför fabriken, visar på den nya stora katalysatorn, som renar luften från fabriken genom att absorbera styren och aceton. Dessutom ser vi vitsen med att behålla de stora tallarna, bebyggelsen syns knappt från fabriken och tvärtom.

Den som har sett andra plastbåtsfabriker, kan inte låta bli att imponeras av Nimbus genuina miljötänkande. Särskilt som båtfabriker förr ansågs vara en hälsorisk. Således förstår man att inställningen diplomerats av kommunen och att alla är stolta över diplomet.

För två år sedan var injicering ny som metod i Mariestadsfabriken, idag är den rutin.

– Injicering är nödvändigt för att få önskad hög kvalitet på våra laminat. Processen har tagit tid att lära sig, men nu behärskar vi den till fullo. Och den ska ses i skenet av att en Nimbusbåt ska vara bränslesnål och lättdriven. Därmed behöver skrovet vara lätt och starkt. Med hjälp av injicering väger nya 365 Coupé bara måttliga 6,3 ton, eller cirka 30 procent mindre än för andra båtar i samma storlek och med samma innervolym byggda med vanlig handuppläggning. Utan att styrkan har minskat.

Dessutom är jag ganska säker på att våra kunder förstår vad hög kvalitet innebär. Många har vana från sin vardag att uppfylla standards, vet vad ISO 14001 innebär - att deras företag använder ett miljöledningssystem. Har man råd med en av våra båtar, då har man kunskaper och koll på kvalitet. På Nimbus använder vi DNV, Det Norske Veritas, sedan länge för att typcertifiera våra båtar och för att vara säkra på att de motsvarar högt ställda krav.

 

Injicerade skott

Men man kan inte sitta nöjd bara för att man är bra eller ”en av de bästa”. När nya 365 Coupé togs fram, bestämdes att använda ännu mer ny teknik – att injicera även skotten. Nu limmas de på plats samtidigt med skrovet.

– Fördelen är att allt hamnar på rätt ställe, inget rör sig, båten blir oerhört styv. Limfogen är starkare än själva laminatet, provar du att dra isär, märker du att limfogen är starkare än skrovet. Jämför med att svetsa ihop två plåtbitar, svetsen går nästan aldrig sönder, det gör istället ytorna runt om. Styvare, lättare båt med tuffare toleranser plus att insidan är slät, blir resultatet.

För att ”krocktesta” laminatet på en 365 Coupé beställde man fram en ursågning från skrovsidan, lade den på en planka och lät en gaffeltruck köra upp på skivan. Men istället för knak, brak och brista, böjdes laminatdelen bara något. Den deformerades, men höll.

– Vakuuminjicering är en underbar metod genom att polyestern sugs genom glasfibermattorna och in i alla små kanaler i Divinycellen – laminatet blir helt mättat. Med traditionell handuppläggning lägger sig polyestern uppe på glaset, ingen kan rulla ut luft lika väl som naturen själv det vill säga med vakuum, förklarar Erik T Larsson.

Han tar oss med in i den nya monteringshallen och vi noterar produktionslinjer med fler byggstationer än tidigare, vilket medför att båtarna nu byggs rationellare.

– Ju längre produktionslina, desto fler specialiserade grupper kan vi ha som jobbar på sin del av båten. Det ökar produktiviteten och ger högre kvalitet. Balans finns dock mellan att ha specialister och allroundmontörer. En motormontör kan till exempel montera motorer i flera olika modeller, medan andra montörer ofta föredrar att utföra samma moment. Här i Mariestad är vi flexibla.

Drömfabriken påbörjades i januari 2008, stod klar i december. Den visar att Nimbus tror på framtiden i Mariestad, att man ska finnas där rustade och konsoliderade.

 

Fakta

Nimbus Produktion, Mariestad Fabriksyta: 8 000 kvm Kapacitet: Ca 250 båtar per år

 

Källa: Nimbus World 2009

Foto: Henrik Ljungqvist, adstream.se.